Eğitim - Öğretim

Eğlence

Eğlence

Okul öncesi dönemde çocuğunuza, eğitim hayatı boyunca karşılaşacağı zorluklarla baş edebilecek gücü kazandırmak istiyorsanız, eğitim müfredatının ne kadar eğlenceli bir ortamda işlendiğine dikkat edin. 
Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce dil eğitimi
Psikolojik Destek

Psikolojik Destek

Öğrencinin psikolojik sağlığı, duygusal dengesi ve bilişsel gelişiminin gözlenmesi, kendi kendisine yetebilmesi yani olumlu benlik ve kişilik gelişimini tamamlamasına yönelik etkinlikler yapılır.
Doğa ve Fen

Doğa ve Fen

Erken çocukluk döneminde doğa ve çevre ile tanışmış, deneyim kazanmış çocuklar doğaya saygı duymayı öğrenmekte, keşfetme becerisi kazanmakta ve etkinlikler sırasında sosyalleşmeyi öğrenmektedir.
Matematik Atölyesi

Matematik Atölyesi

Matematik ciddi bir iştir, EĞLENCE GEREKTİRİR!
Duyusal Entegrasyon

Duyusal Entegrasyon

Doğumdan itibaren tüm çocukluk döneminde, çocuklar yaşadıkları dünyayı keşfetmek ve hayatın anlamını çıkartabilmek için duyularını kullanırlar.
Sanat Atölyesi

Sanat Atölyesi

Reggio Emilia yaklaşımı Loris Malaguzzi tarafından kurulmuştur. Malaguzzi bir eğitim bilimci ve eğitim psikoloğudur.
Drama ve Müzik

Drama ve Müzik

Çocukların en çok eğlendikleri derslerin başında drama ve müzik gelmektedir. Alanında uzman branş öğretmenimiz tarafından, çocuklar müzik eşliğinde dramatizasyon teknikleri kullanarak eğitilmektedir.
Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

“Eğitim” değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayabilmenin bilimsel ve güvenilir yöntemidir.